Poskytujeme efektívne riešenia vo vodárenstve

Kontajnerová úpravňa vody

  • Introduction of Containerized Water Treatment Plant

    Zavedenie čistiarne kontajnerových vôd

    Zavedenie čistiarne odpadových vôd Kontejnerizovaná úpravňa vody je štandardný kontajnerový produkt vyvinutý spoločnosťou Beijing IWHR Corporation (BIC). je určený na ošetrenie malého množstva vody. Čistiareň kontajnerových vôd je rozdelená do dvoch rôznych typov sérií: (1) Jedným z nich je čistenie odpadových vôd na opätovné použitie: (Čistiareň odpadových vôd s kontajnermi); (2) Druhou je čistenie vody na pitie; (Závod na čistenie kontajnerov) ...