Poskytujeme efektívne riešenia vo vodárenstve

Dam hydraulického výťahu

  • Hydraulic Elevator Dam

    Dam hydraulického výťahu

    Vodná priehrada hydraulického výťahu, ktorú preskúmala a vyvinula spoločnosť BIC, je inovatívnym úspechom vo vede a technike v oblasti ochrany vody. Ide o optimalizovanú kombináciu hydraulického „princípu luffingového mechanizmu s tromi závesnými bodmi“ a tradičného stavidla. Podpery hydraulických valcov na zadnej strane panelu

    zdvihnúť bránu na blokovanie vody alebo v prípade povodne spustiť bránu. Je použiteľný pre rôzne hydrologické a geologické podmienky; Je široko používaný v riečnej krajine, pri skladovaní závlahovej vody, pri rozširovaní kapacity nádrží a pri ochrane iných vodných zdrojovvodné stavby, vodné ekologické civilizácie a urbanizačné stavebné projekty. Táto technológiazískala sériu patentov vydaných Štátnym úradom pre duševné vlastníctvo v ČĽR a bola zaradená do Katalógu kľúčových propagácií a usmernení pre pokročilú ochranu vodných zdrojov v roku 2014